Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nominacja profesorska na PŁPrezydent RP nadał dr. hab. inż. Renacie Kotyni z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (BAIŚ) PŁ tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

 

Prof. Renata Kotynia z PŁ, fot. Jacek Szabela

 

Profesor Renata Kotynia pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a od dwóch lat jest kierownikiem Katedry Budownictwa Betonowego.

 

Prof. Renata Kotynia ukończyła z wyróżnieniem budownictwo na PŁ w 1992 r. Po studiach podjęła praktykę projektowa, którą z sukcesem potwierdziła w 1994 r. otrzymaniem uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji. Jednocześnie podjęła pracę na Wydziale BAIŚ PŁ. W 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych, a w 2001 r. wyróżnienie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa za pracę doktorską, nt „Odkształcalność i nośność zginanych elementów żelbetowych wzmocnionych taśmami z włókien węglowych” .

 

Dzięki Stypendium Konferencyjnemu Funduszu Nauki Polskiej uczestniczyła w konferencji ICACMBS w Calgary, która otworzyła jej okno na świat, poza naszym kontynentem i zaowocowała zaproszeniem do International Institute for FRP in Construction (IIFC), w którym najpierw pełniła funkcję członka Council, następnie Executive Committee i w końcu Vice-President IIFC. W 2008 r. uzyskała ufundowaną po raz pierwszy przez IIFC międzynarodową nagrodę nad badaniami w dziedzinie materiałów kompozytowych: „The IIFC Distinguished Young Researcher Award”, którą odbierała w Zurichu. W 2009 r. założyła Polską Grupę tej organizacji - PG IIFC, pod auspicjami Komitetu Inżynierii Lądowej PAN, której przewodniczy do dziś.

 

Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie: budownictwo, uzyskała w 2012 r. na podstawie monografii habilitacyjnej pt. „Wzmocnienie żelbetowych belek na ścinanie za pomocą kompozytów polimerowych”. To osiągnięcie przyniosło jej najwyższą, w dziedzinie budownictwa, Nagrodę KN PZITB im. Stefana Bryły za wybitne osiągnięcia, którą otrzymała w 2013 r. 

 

Profesor Kotynia prowadzi szerokie badania na elementach w rzeczywistej skali, dotyczące produktów żelbetowych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP przy użyciu: biernych i czynnych kompozytów polimerowych na zginanie, ściskanie i ścinanie metodą zewnętrznego przyklejania na powierzchni betonu oraz metodą wklejania kompozytów w betonową otulinę. Od 2015 r. poszerzyła obszar badań o niemetaliczne zbrojenie (FRP) w konstrukcjach betonowych, co zyskuje coraz szersze zainteresowanie w dziedzinie budownictwa. Czynnie uczestniczy w polskich organizacjach i stowarzyszeniach branżowych. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Nauki PZITB Oddziału Łódzkiego. 

 

Jest autorem licznych publikacji przedstawianych na międzynarodowych konferencjach, gdzie występowała w roli keynote lecture. Dane bibliograficzne: H-index: 8 (Web of Science); 10 (Scopus); Liczba cytowań: 256. Była kierownikiem 11 projektów badawczych, w tym 3 międzynarodowych. Koordynowała wielodziedzinowy projekt projekt TULCOEMPA “Structural Health Monitoring in Sustainability of Civil Engineering Infrastructure” finansowany z Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, który zakończył się pierwszą na świecie realizacją wzmocnienia mostu przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP metodą gradientową oraz Cost Action TU 1207 „Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction “. Jest współautorką dwóch patentów. 

 

Czas wolny spędza na sportowo, a za swoją największą pasję uważa jazdę na rowerze, jogging oraz górskie wyprawy piesze i narciarskie. Pasje muzyczne są dosyć rozległe od muzyki filmowej (H. Zimmer, T. Newman) przez alternatywny rock (Depeche Mode), po amerykański rap (Wiz Khalifa, Kid Cudi). Podobnie jest z literaturą, wzrusza się czytając P. Coelho i E. Schmitta, a dla przeciwwagi pochłania powieści kryminalne S. Larssona.
 


Data dodania:2020-10-15
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Prof. Renata Kotynia z PŁ, fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE