75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nominacja profesorska na PŁPrezydent RP Andrzej Duda podpisał 11 maja akt nominacji dla profesora Krzysztofa Strzelca z Wydziału Chemicznego PŁ.

 

Prof. Krzysztof Strzelec z Wydziału Chemicznego PŁProf. Krzysztof Strzelec pracuje w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników na Wydziale Chemicznym. W latach 2013-2019 był zastępcą dyrektora ds. nauki, a od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu.

 

Profesor Krzysztof Strzelec od początku swojej kariery naukowej związany jest z Wydziałem Chemicznym PŁ. W 1991 r. ukończył studia magisterskie i rozpoczął pracę w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników PŁ. W 1999 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą badań właściwości katalitycznych kompleksów metali przejściowych immobilizowanych na nośnikach poliamidowych, a w 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego przedstawiając rozprawę dotyczącą nowych elektroprzewodzących materiałów polimerowych i kompozytów.

 

W latach 2000-2002 odbył dwuletni staż naukowy w Tokyo University of A&T (TUAT), gdzie prowadził badania nad syntezą polimerów przewodzących dla potrzeb elektroniki i optoelektroniki, jak również badania nad syntezą nowych faz stacjonarnych HPLC. Podczas pobytu w Japonii prowadził zajęcia dydaktyczne i wykłady dla studentów trzech wydziałów TUAT: Department of Material Systems Engineering, Department of Applied Chemistry oraz Graduate School of Bio-Application and Systems Engineering (BASE).

 

Zainteresowania naukowe profesora Strzelca obejmują syntezę i modyfikację materiałów polimerowych o szerokim zakresie zastosowań, takich jak: polimery i żywice funkcjonalne, nośniki katalizatorów homogenicznych, materiały powłokowe i adhezyjne, polimery i kompozyty elektro-przewodzące, kompozyty i biokompozyty elastomerowe, polimerowe materiały porowate oraz tworzywa o zdolności samonaprawy. W szczególności interesuje się zagadnieniami związanymi z zastosowaniem surowców odnawialnych w technologii tworzyw sztucznych. Jest autorem i współautorem ponad 70 artykułów w czasopismach z listy JCR oraz 18 patentów.

 

Profesor Krzysztof Strzelec kierował licznymi, ministerialnymi projektami badawczymi (KBN, NCN). Współpracuje z ośrodkami naukowymi i przemysłowymi w Stanach Zjednoczonych oraz na Litwie. Koordynował prace realizowane w trzech projektach międzynarodowych finansowanych przez Covestro North America/Bayer oraz Departament Energii Stanów Zjednoczonych, realizowanych we współpracy z Katedrą Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁ, Fraunhofer CSE (USA), Virginia Commonwealth University (VCU), Missouri University of Science and Technology (MS&T), Atlas Roofing Corporation (USA), University Tennessee Knoxville.

 

Jest promotorem dwóch zakończonych oraz pięciu otwartych przewodów doktorskich. Był recenzentem w pięciu przewodach doktorskich i jednym habilitacyjnym. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. jakości kształcenia i promocji Wydziału Chemicznego. W 2019 roku został powołany przez JM Rektora PŁ na przewodniczącego Rady Kierunków Studiów Technologia Chemiczna i Chemia Budowlana.

 


Data dodania:2020-06-25
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Prof. Krzysztof Strzelec z Wydziału Chemicznego PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE