75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Informacja dot. zapomogi z tytułu utraty przez studenta/członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznegoStudent, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

 

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

O zapomogę można starać się jeden raz i z tytułu utraty pracy przez jednego członka rodziny studenta.

 

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 

Wnioski o przyznanie zapomogi, wg wzoru załączonego poniżej, wraz z Zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzającym zaistniałą sytuację należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: res@adm.p.lodz.pl, a następnie oryginały pocztą na adres Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź.

 

Decyzja w sprawie przyznania zapomogi może zostać wydana dopiero po wpłynięciu do Komisji papierowej wersji podania.


Data dodania:2020-03-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
wniosek o zapomogę.doc36.5 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE