Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniająceW odpowiedzi na spływające ze środowiska naukowego postulaty, Narodowe Centrum Nauki podjęło decyzję o ujednoliceniu części zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany.

 

Najważniejsze zmiany.

  • Kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, może dokonać następujących zmian:
  1.  w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty zaplanowanej we wniosku,
  2. merytorycznych,
  3. w obrębie innych kosztów bezpośrednich.
  • Za zgodą kierownika jednostki można dokonać następujących zmian:
  1. przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia,
  2. przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem tabeli ww. kosztorysu.

 

Powyższe regulacje weszły w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

 

Pełna treść pisma wyjaśniającego znajduje się w załączeniu.

 

Źródło: strona internetowa.


Data dodania:2018-02-19
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE