75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Naukowcy z PŁ poszukują naturalnych środków ochrony roślinZgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 2020 r. Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Na Politechnice Łódzkiej naukowcy prowadzą zaawansowane badania dotyczące biologicznych środków wpływających na hamowanie chorób przechowalniczych owoców i warzyw oraz na kondycję rodzimej pszczoły miodnej.

 

Na PŁ na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzone są badania na ochroną roślin

 

- Każdego roku nawet do 40 proc. światowych plonów ulega zniszczeniu przez szkodniki roślin. W wymiarze finansowym, roczne straty powodowane przez choroby roślin w gospodarce światowej szacowane są na około 220 miliardów dolarów. Szkodniki i choroby nie posiadają paszportów ani nie spełniają wymogów imigracyjnych, a zatem zapobieganie rozprzestrzenianiu się takich organizmów jest ważnym przedsięwzięciem międzynarodowym, które wymaga współpracy wszystkich krajów na świecie - wyjaśnia dr hab. inż. Dorota Kręgiel, profesor w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, prowadząca badania nad ochroną roślin.

 

Naukowcy z PŁ uważają, że istnieje duża szansa rozwoju rynku dostępnych, bezpiecznych, a przede wszystkim skutecznych naturalnych środków ochrony roślin. Wśród stosowanych metod biologicznej kontroli rozwoju chorób pochodzenia grzybowego na uwagę zasługuje wykorzystanie drożdży niekonwencjonalnych, np. z rodzajów Metschnikowia i Yarrowia.

 

Więcej w biuletynie informacyjnym PŁ - Życie Uczelni.


Data dodania:2020-02-12
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Na PŁ na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzone są badania na ochroną roślin

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE