Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Naukowcy PŁ mają nowe możliwości badania zanieczyszczeńAnalizowaniem zawartości szkodliwych pyłów w powietrzu od lat zajmuje się Instytut Środowiska i Instalacji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. A od niedawna jednostka ma nowy sprzęt i nowe możliwości prowadzenia pomiarów stanu czystości.

 

Na poszerzenie zakresu prowadzonych badań Politechnika Łódzka otrzymała w grudniu 550 tys. złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu "Analiza przestrzenna stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej" zakupiła aparaturę pomiarowo-próbkującą, przenoszoną przez zdalnie sterowanego drona.


Więcej informacji na tamat badania zanieczyszczeń w Biuletynie Informacyjnym PŁ -  Życie Uczelni w artykule dr Ewy Chojnackiej.


Data dodania:2019-01-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
 Dr inż. Robert Cichowicz wraz z aparaturę pomiarowo-próbkującą przenoszoną przez zdalnie sterowanego drona foto. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE