75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nauka na Wydziale ChemicznymProjekty naukowe

  • Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniami otrzymywanych gazów i zapewnieniem.

Projekt NCBR, dofinansowanie – ponad 18 500 000 zł.

  • Opracowanie technologii otrzymania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych (poliestrowych) zawierających substancje pochodzenia roślinnego.

Projekt NCBR, dofinansowanie – prawie 900 000 zł.

  • Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe.

Projekt NCBR, dofinansowanie – prawie 500 000 zł.

Współpraca

  1.  z partnerami naukowymi:
  • krajowymi: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków w Krakowie, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytut Techniki Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu;
  • zagranicznymi: Pierre and Marie Curie University Laboratoire de Réactivité de Surface we Francji, University of Twente w Holandii, Lawrence Berkeley National Laboratory w USA, Carnegie Mellon University, Department of Chemistry w USA, University Jaume 1 w Hiszpanii, Geological Survey of Israel w Izraelu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Austrii;
  1. z partnerami biznesowymi:
  • krajowymi: ANWIL S.A., LUBAWA S.A., Polpharma S.A., Synthos S.A., Qwerty sp. z o.o., CEMEX sp. z o. o.;
  • zagranicznymi: Centrum Innowacji Goodyeara w Luksemburgu, Deutsches Institute für Kautschuktechnologie w Niemczech, ABB, Merck, ACS Rubber Division w USA.

Kontakt

prodziekan ds. nauki i innowacji
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

e-mail: dariusz.bielinski@p.lodz.pl, tel. 42 631-31-02


Data dodania:2018-06-14
Data aktualizacji2018-06-15

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE