Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla naukowców z PŁDwaj naukowcy Politechniki Łódzkiej: prof. Janusz Rosiak z Międzyresortowego Instututu Techniki Radiacyjnej na Wydziale Chemicznym PŁ oraz prof. Henryk Sabiniak z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, otrzymali nagrody od ministra - Jarosława Gowina.

 

Przedstawiciele świata akademickiego: naukowcy, dydaktycy i organizatorzy, w sumie 60 osób, zostało nagrodzonych prestiżowym wyróżnieniem - Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

 

Prof. Janusz Rosiak podczas wręczenia nagrody z rąk ministra Jarosława Gowina. Fot. Archiwum MNiSW

 

Prof. Janusz Rosiak otrzymał nagrodę za całokształ dorobku, a prof. Henryk Sabiniak za osiągnięcia dydaktyczne.

 

Prof. Henryk Sabiniak podczas wręczenia nagrody przez ministra NiSW - Jarosława Gowina. Foto. Archiwum MNiSW

 

Nagrody MNiSW przyznawane są  za wybitne osiągniecia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego.

 


Data dodania:2017-12-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE