Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Nabór wniosków w programie "Inkubator Innowacyjności +"Rozpoczął się pierwszy nabór wniosków do wsparcia zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt. „Inkubator Innowacyjności+”.

 

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. W ramach Projektu oferowane jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Łódzkiej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w zakresie:  

  1. Promocja oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach wynalazczości.
  2. Przygotowanie analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonego projektu, np. analiza potencjału rynkowego, analiza gotowości wdrożeniowej, wycena praw własności intelektualnej.
  3. Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej i przygotowanie dokumentacji patentowej.
  4. Realizacja prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie technologii do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

 

Nadesłane wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym przez koordynatorów projektu. Oceny merytorycznej wniosków dokona Rada Inwestycyjna projektu.

 

Termin pierwszego naboru wniosków upływa 31 marca 2017 roku

 

Więcej szczegółów dotyczących projektu zawiera Regulamin Projektu.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.


Data dodania:2017-03-09
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
Inkubator innowacyjności+

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE