Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Nabór wniosków do projektu "Inkubator Innowacyjności+"Do końca marca można zgłaszać wnioski o przyznanie środków finansowych na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich komercjalizację. Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

 

 

Projekt "Inkubator Innowacyjności +"  jest  realizowany wspólnie przez: Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o.,  Akademię im. Jana Długosza z Częstochowy i Politechnikę Łódzką. Za realizację odpowiedzialny jest Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką – Sekcja Transferu Technologii, gdyż PŁ jest liderem.

 

 

W ramach projektu możliwe jest  zwiększenie udziału w wystawach i targach typu „science to business”. Realizacja przewiduje również prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

 

 

Regulamin i niezbędne formularze są dostępne na stronie Sekcji Transferu Technologii w zakładce "Inkubator Innowacyjności +".

 


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego  „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).


Data dodania:2017-03-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Logo projektu "Inkubator innowacyjności+"

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE