75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nabór w ramach Przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór w ramach Przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Wnioski o dofinansowanie można składać od 22 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. (do godziny 16:00).

 

Konkurs skierowany jest do:

  • szpitali jednoimiennym
  • konsorcjum szpitali jednoimiennych – maks. 2 podmioty
  • konsorcjum szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych – max 2 podmioty

 

Zakres tematyczny:

Celem naboru jest wybranie do dofinansowania projektów mających na celu wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii. Ponadto Przedsięwzięcie ma na celu:

  • opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych;
  • opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19;
  • stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.

 

W ramach naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych.

Budżet konkursu:

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w naborze wynoszą 100 000 000 PLN, przy czym NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty.

Poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Inne ważne informacje:

  • Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku.
  • Prace w projekcie nie mogą być realizowane przez szpitale jednoimienne oraz jednostki naukowe w ramach ich działalności gospodarczej.
  • W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie: 22 kwietnia 2020 r. – 31 maja 2020 r. (do godziny 16.00). Formularz wniosku należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Szczegółowe informacje na temat Przedsięwzięcia dostępne są na stronie internetowej.


Data dodania:2020-04-28
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE