75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Na PŁ zdalne uruchomienie sieci 5GBudowa sieci badawczej 5G na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. W czwartek, 14 maja odbyło się zdalne uruchomienie sieci.
 

Uruchomienie sieci 5G na Politechnice Łódzkiej

 

Projekt budowy sieci jest realizowany przez Hub Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub 5G) - DIH5G zrzeszający: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką oraz firmę Ericsson i spółkę FundingBox.


Uruchomienie sieci poprzedziła zdalna część inauguracyjna, w której wzięli udział: wicepremier, minister rozwoju - Jadwiga Emilewicz, minister cyfryzacji - Marek Zagórski oraz wiceminister - Wanda Buk, a także ambasador Szwecji w Polsce - Stefan Gullgren i Marcin Sugak - dyrektor ds. rozwoju i biznesu Ericsson.

 

 - Na Politechnice Łódzkiej rusza pierwszy w Polsce Hub Innowacji Cyfrowych 5G. To dobry przykład współpracy pomiędzy biznesem, administracją i ośrodkami naukowymi. Będziemy tam testować rozwiązania dla inteligentnego miasta, dla inteligentnych budynków - mówiła w swoim zdalnym wystąpieniu Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju. - Rozwiązania technologii 5G to szybszy internet, szybszy transfer danych, to bardziej nowoczesne usługi cyfrowe, z których skorzystają studenci, ale przede wszystkim firmy, aby móc zmienić swoją organizację, dostarczyć nowe cyfrowe usługi nie tylko dla Polski, ale na cały świat.

 

DIH5G to ekosystem łączący dostawców i odbiorców technologii w obszarze 5G, zapewniający pośrednictwo między przedsiębiorstwami będącymi klientami, a dostawcami technologii oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi.  - Sieć 5G jest narzędziem bardzo ważnym dla rozwoju gospodarczego całego kraju, dla rozwoju firm i rynku telekomunikacyjnego - powiedział występujący zdalnie Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

 

Na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej frima Ericsson zamontowała stacje bazowe oraz rdzeń 5G. Operatorem sieci jest uczelnia. -Ta nowoczesna infrastruktura daje możliwość prowadzenia badań dużej grupie pracowników naukowych. Jesteśmy obecnie na etapie walidacji parametrów technicznych sieci 5G  - wyjaśniał prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ i dyrektor Centrum Kompetencji 5G. - Z infrastruktury pilotażowej będą mogli skorzystać również studenci PŁ w ramach prowadzonych zajęć, np. bloków wybieralnych. 


W niedalekiej przyszłości DIH5G zapewni mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, dostęp do specjalistycznej infrastruktury umożliwiającej testowanie i walidację rozwiązań wykorzystujących technologię 5G.

 

Projekt sieci 5G na terenie kampusu PŁ został sfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju.
 
 


Data dodania:2020-05-12
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Uruchomienie sieci 5G na Politechnice Łódzkiej

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE