Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Na PŁ seminarium naukowe Człowiek-Biznes-TechnologieWydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ zaprasza na kolejne Otwarte Seminarium Naukowe Człowiek-Biznes-Technologie. Najbliższy wykład „Społeczny aspekt innowacji” wygłosi dr hab. Inga B. Kuźma z UŁ, 14 czerwca (czwartek) o godz. 18.00, w budynku Lodexu, ul. Wólczańska 226,  bud. B9 sala 332.

 

- Podczas wystąpienia zostanie nakreślony społeczny i kulturowy kontekst innowacji, aby pokazać, na ile „innowacja” i „innowacyjność” mogą być traktowane w naukach humanistycznych jako kategorie czy zjawiska badawcze, oraz na ile wymagają swoistego zaangażowania? Uczestnicy spotkania zostaną też zaproszeni do „poćwiczenia” innowacyjności - informują organizatorki wydarzenia: dr hab. Edyta Pietrzak i dr Joanna Sośnicka z Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami PŁ.

 

Dr hab. Inga B. Kuźma - kierowniczka Centrum Innowacji Społecznych (CEIN) na Uniwersytecie Łódzkim oraz kierowniczka Pracowni Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Zajmuje się kwestiami wykluczenia i włączenia społecznego, w tym kobiet, oraz nurtem herstory w polityce miejskiej i edukacji nieformalnej. Działa w KDO ds. polityki lokalowej w Łodzi przy UMŁ, koordynuje działalność Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności, współtworzy łódzkie międzyuczelniane Interdyscyplinarne Seminarium Gender, jest powołana do grona ekspertów w Housing Rights Cluster przy FEANTSA. Uczestniczy jako specjalistka w międzynarodowych programach edukacyjno-społecznych dotyczących m.in. praw i historii kobiet, migracji, nierówności i włączenia społecznego (w ramach programów Erasmus+ i Europe for Citizens).

 


Data dodania:2018-06-04
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE