75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Na PŁ rekrutacja do projektu PROMCentrum Współpracy Międzynarodowej PŁ prowadzi rekrutację do projektu PROM – „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w roku akademickim 2019/2020. Nabór wniosków tylko do końca stycznia.

 

Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego na PŁ (IFE) fot. archiwum PŁ

 

Projekt umożliwia dofinansowanie 80 mobilności, trwających od 5 do 30 dni, w tym: 40 wyjazdów doktorantów/ek Politechniki Łódzkiej do ośrodków zagranicznych oraz 40 przyjazdów doktorantów/ek z ośrodków zagranicznych na PŁ.

 

Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej wymiany doktorantów na PŁ, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia III stopnia oraz wzmocnienie współpracy z uczelniami zagranicznymi.


Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką w ramach umowy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) i finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia br. Więcej informacji na stronie projektu.

 

4 loga: Funduszu Europejskiego, RP, NAWA orez  EFS  do projektu PROM


Data dodania:2020-01-09
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (IFE) fot. archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE