Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Na PŁ konferencja o podwójnych dyplomachW Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej odbyła się dwudniowa konferencja (14-15.06) “Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych” (fotorelacja).

 

Prof. S.Wiak, rektor PŁ przemawia podczas konferecnji o podwójnych dyplomach w IFE PŁ. Fot. Jacek Szabela

 

Była to pierwsza, z planowanego cyklu, konferencja organizowana wspólnie przez IROs (International Relations Offices) Forum i Politechnikę Łódzką.

 

Podpisywanie umów o podwójnym dyplomie jest jednym z najlepszych narzędzi do nawiązywania zaawansowanych partnerstw i działania w ramach międzynarodowych sieci uczelnianych – mówił rektor PŁ prof. Wiak otwierając konferencję. - Chciałbym, aby te dwa dni były okazją do poznania możliwości, jakie stwarza współpraca z poszczególnymi krajami, do wymiany cennych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego

 

Wśród gości konferencji byli przedstawiciele polskich uczelni oraz ośrodków akademickich m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, a także Chin, krajów w których program podwójnego dyplomu funkcjonuje wzorowo. Szczególnymi prelegentami będą absolwenci podwójnych dyplomów, a ich success story staną się motywem dyskusji.

 

Dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, podczas wypowiedzi podkreślała, że uzyskanie dwóch dyplomów jest niesamowitym impulsem do osiągnięcia sukcesu w zawodowej karierze.

 

Dla uczelni internacjonalizacja jest kluczowym elementem w strategii zmierzającej do większej widoczności  polskich szkół wyższych w Europie i na świecie. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń, rozmowy o mocnych stronach i o barierach, a także pokazywanie dobrych praktyk w rozwoju współpracy. Podczas konferencji poruszone zostaną również tematy związane z nową, budzącą emocje Ustawą 2.0 – Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

 

Drugi dzień wydarzenia (15.06) poświęcony był warsztatom, na temat modeli podwójnych dyplomów na świecie z udziałem przedstawicieli prestiżowych uczelni zagranicznych.


Konferencja była objęta honorowymi patronatami przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.


Szczegółowe informacje na temat programu konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencji.

 


Data dodania:2018-04-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Uczestnicy konferencji o podwójnych dyplomach w IFE PŁ. fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE