Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Na PŁ konferencja o komercjalizacji wyników badańPonad 100 przedstawicieli uczelni z całej Polski z różnych jednostek: centrów transferu technologii, działów innowacji, działów badań i rozwoju, biur patentowych oraz spółek celowych spotka się w dniach 19-21 kwietnia, na Politechnice Łódzkiej na konferencji dotyczącej komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

 

Organizatorem wydarzenia jest Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT), które zrzesza obecnie 44 jednostki zajmujące się komercjalizacją rozwiązań powstających w naukowych zespołach. Uczestnictwo w PACTT umożliwia wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących transferu wiedzy i technologii oraz współpracy w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 


Konferencję otworzy rektor PŁ - prof. Sławomir Wiak w Instytucie Fizyki PŁ, gdzie zaplanowano obrady. Organizatorem ze strony Politechniki Łódzkiej jest Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką.

 


W trakcie konferencji przewidziane są wystąpienia: wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedstawicieli Ministerstwa Energii. W ramach wykładów merytorycznych zostaną przedstawione najciekawsze komercjalizacje z Politechniki Łódzkiej m.in. spółek: Hart Tech, AGP, czy Agoinica.

 

 

Uczestnicy będą mogli wymieniać doświadczenia w zakresie projektów Inkubator Innowacyjności+ oraz zapoznają się z ofertami funduszy inwestujących w uczelniane technologie.


Data dodania:2017-04-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Badania. Fot. Archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE