75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Na PŁ badania nad radiacyjną sterylizacją masek ochronnychMiędzynarodowa Agencja Energii Atomowej zwróciła się do naukowców z Międzyresortowego Instytutu Badań Radiacyjnych (MITR) na PŁ o sprawdzenia, czy można sterylizować maski ochronne używane przez medyków w czasie pandemii koronawirusa, przy użyciu promieniowania jonizująceg np. wiązki szybkich elektronów. 
 

Liniowy akcelerator elektronów w MITR PŁ

 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter badań, zespół MITR z Wydziału Chemicznego poprosił o współpracę specjalistów z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ. Pracownicy naukowi i techniczni z obu wydziałów, pracując również w weekendy, wykonali zasadniczą część badań w 10 dni.

 

Badania naukowców z PŁ miały wykazać, czy napromienienie ma istotny wpływ zarówno na strukturę i budowę chemiczną materiału filtrującego, jak i na najważniejsze właściwości użytkowe włókniny i gotowych masek, czyli opór oddychania i penetrację aerozolu oleju parafinowego, zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

W trakcie analizy produktów prowadzono też obserwacje wpływu napromieniania na kolor, zapach i właściwości mechaniczne badanych materiałów. Sprawdzono też, czy właściwości włókniny i maseczek nie zmieniają się podczas przechowywania po napromienieniu. Wnioski z badań zostały opisane w biuletynie informacyjnym PŁ - Życie Uczelni.
 


Data dodania:2020-05-21
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Liniowy akcelerator elektronów w MITR PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE