Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

MOSTECHMOSTECH - wymiana krajowa studentów polskich uczelni technicznych​.

 

 

Zapraszamy studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia oraz studentów 1, 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) do wzięcia udziału w programie MOSTECH. Krajowa wymiana studentów, czyli możliwość odbycia studiów poza uczelnią macierzystą, ma na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego.

Studenci zainteresowani udziałem w programie MOSTECH proszeni są o złożenie niezbędnych formularzy do dziekanatów w celu uzyskania opinii właściwego Dziekana, w następujących terminach:

  • wyjazd na semestr zimowy od 20 kwietnia do 6 maja,
  • wyjazd na semestr letni od 2  do 15  listopada.

 

Wykaz uczelni technicznych, na które można aplikować znajduje się na stronie internetowej KAUT http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca/

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu MOSTECH można uzyskać w dziekanatach poszczególnych wydziałów. Koordynacją programu zajmuje się  Dział Kształcenia Politechniki Łódzkiej- mgr Aneta Ciepielewska Łódź ul. Ks. Skorupki 10/12 pok. 103 tel. 42 631 21 36.

 

Formularze do pobrania:


Data dodania:2013-05-09
Data aktualizacji2017-01-13

Wprowadzone przez:
Aneta Ciepielewska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE