Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Modernizacja II Domu Studenta PŁMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Politechnice Łódzkiej dotację celową w wysokości 6,5 mln zł na przebudowę II Domu Studenta PŁ.  "Dwójka" zyska nowy standard pokojów mieszkalnych.

 

II Dom Studenta PŁ, fot. arch. PŁ- Wartość całej inwestycji to 10 milionów złotych. Będziemy ją realizować w latach 2020-2022. W przyszłym roku planujemy wykorzystać przyznaną przez ministerstwo kwotę, a pozostałą dołożymy z własnych środków – mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik. – Drugi DS należy do najstarszych akademików Politechniki Łódzkiej, bez jego gruntownej przebudowy spełnienie obecnych rygorów bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego jest bardzo trudne, a w pewnych aspektach wręcz niemożliwe. 

 

W związku z ograniczeniem prowadzenia zajęć na terenie uczelni, przeprowadzenie remontu odbędzie się bez znaczącego ograniczenia możliwości zakwaterowania zamiejscowych studentów Politechniki Łódzkiej. 

 

- Dodatkową przesłanką przemawiającą za tym przedsięwzięciem jest zaplanowana w drugiej połowie lipca 2022 roku międzynarodowa studencka impreza sportowa „European Universities Games”. Politechnika Łódzka jako główny organizator, zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznej, spełniającej odpowiednie normy, bazy noclegowej dla jej uczestników – podkreśla rektor. 

 

W wyniku przebudowy powstanie dom studenta, w którym wszystkie pokoje będą jednoosobowe, z węzłami sanitarnymi. W takich warunkach będzie mogło zamieszkać 68 studentów. 


Data dodania:2020-12-17
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
II Dom Studenta PŁ, fot. arch. PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE