Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Minister Gowin wręczył stypendia studentom PŁPodczas uroczystej Gali w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), 16 marca, najzdolniejsi studenci - laureaci Konkursu Fundacji Politechniki Łódzkiej, otrzymali z rąk Jarosława Gowina - wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, jednorazowe stypendia (fotorelacja z uroczystości).

 

 

W konkursie wyłonionych zostało 10 laureatów, którzy otrzymali stypendia w wysokości 5 tysięcy zł. Zostali oni wybrani spośród 71 kandydatów ze wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej. W trakcie spotkania gość honorowy - minister Jarosław Gowin, wygłosił wykład.


W ocenie złożonych wniosków na konkurs  brano pod uwagę aż 11 kryteriów, a wśród nich: działalność w kołach naukowych, dorobek publikacyjny, udział w konferencjach, uczestnictwo w projektach naukowo - badawczych, odbyte praktyki i staże, nagrody i wyróżnienia w konkursach, uzyskane certyfikaty, współpracę międzynarodową oraz inne osiągnięcia, nie wymienione wyżej, związane z rozwojem naukowym.


Sponsorami stypendiów są: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (6 stypendiów), Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (2 stypendia) oraz ICT Polska Centralna Klaster (2 stypendia).

 

 

Lista laureatów:

1.    Piotr Baszczyński             Wydział Mechaniczny
2.    Agnieszka Bedka             Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
3.    Weronika Kawecka          Wydział Organizacji i Zarzadzania
4.    Hanna Makowska            Wydział Chemiczny
5.    Paula Mierzejewska         Wydział Mechaniczny
6.    Jakub Misiak                     Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
7.    Mieszko Pniewski             Wydział Mechaniczny
8.    Patryk Pomykalski            Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
9.    Mateusz Stajuda              Wydział Mechaniczny
10.  Aleksander Szubert          Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

 

 

 


Data dodania:2017-03-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Minister Jarosław Gowin na PŁ, wręczył stypendia najlepszym studentom. Foto: Jacek Szabela.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE