Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Mechanika i budowa maszyn na PŁ na szóstkęPolska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała kierunkowi mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym PŁ ocenę wyróżniającą.

 

Ocenę wyróżniajcą przyznano kierunkowi mechanika i budowa maszyn na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. W uchwale Prezydium PKA stwierdziła, iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Mechanicznym uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

 

Pięć, spośród ośmiu kryteriów oceny programowej PKA kierunku uzyskało notę wyróżniającą, są to:

 

  • koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni
  • program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
  • kadra prowadząca proces kształcenia
  • umiędzynarodowienie procesu kształcenia
  • infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia.

 

Mechanika i budowa maszyn to już drugi kierunek na Wydziale Mechanicznym PŁ, tak wysoko oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Ocenę wyróżniającą posiada już kierunek inżynieria materiałowa.


Data dodania:2018-06-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Budynek Wydziału Mechanicznego PŁ, fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE