Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Prof. Sławomir Wiak rektorem-elektem PŁKolegium elektorskie reprezentujące wszystkie, politechniczne grupy społeczne, 20 kwietnia, na zebraniu wyborczym w tajnym głosowaniu zadecydowało, że rektorem Politechniki Łódzkiej w kadencji 2016-2020 będzie obecny prorektor ds. edukacji - prof. Sławomir Wiak.  Drugim kandydatem na rektora był prof. Piotr Paneth, obecny prorektor ds. nauki (fotorelacja).  

W głosowaniu wzięło udział 116 elektorów.  Na prof. Sławomira Wiaka zagłosowało 79 osób, a na prof. Piotra Panetha - 37.


Krótka informacja o rektorze- elekcie PŁ.

 


Prof. Sławomir Wiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego (obecnie EEIA), który ukończył w 1973 r. Pracę doktorską obronił w 1979 r., w 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2002 tytuł profesora. W 2005 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego.

 


Prof. Sławomir Wiak jest specjalistą w dyscyplinie informatyka i elektrotechnika. Zainteresowania naukowe prof. Sławomira Wiaka to komputerowo wspomagane projektowanie, metody numeryczne i techniki informatyczne w modelowaniu i optymalizacji inteligentnych mikrosystemów z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i ewolucyjnych, modelowanie i symulacja komputerowa, inżynieria oprogramowania, bazy danych i systemy eksperckie.

 


Od roku 2007 jest dyrektorem Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. W kadencji 2008-2012 był dziekanem tego wydziału. Współpracuje z uczelniami we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie jest zapraszany jako profesor wizytujący.

 


Prof. Wiak zimą uprawia narciarstwo alpejskie, a latem żegluje.

 

 


Data dodania:2016-04-19
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Prof. Sławomir Wiak, rektor-elekt

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE