75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

LUMEN dla Politechniki ŁódzkiejNa zakończonej 19 listopada w Warszawie Konferencji LUMEN 2019 wyłoniono laureatów 3. edycji Konkursu Leaders in University Management. Politechnika Łódzka została doceniona w kategorii zarządzanie.

 

Dr inż. Dorota Piotrowska odbiera dyplom laureata w Konkursie LUMEN

 

Dyplom laureata konkursu LUMEN odebrała dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni, dyrektor CWM i lider nagrodzonego projektu "Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. Pierwszy, dwuletni etap działalności Centrum”.


Nagrodzony projekt z Politechniki Łódzkiej związany jest z powołaniem w lipcu 2017 roku CWM i wdrożeniem nowego modelu zarządzania.

 

- To pierwszy dwuletni etap realizacji projektu. Naszym celem było znaczące podniesienie międzynarodowego prestiżu PŁ. I udało się osiągnąć cel m.in. poprzez  wprowadzenie  programu międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych i programowych oraz międzynarodowych rankingów z udziałem Politechniki Łódzkiej - mówi rektor PŁ, Sławomir Wiak. - CWM pozyskało 16 grantów akredytacyjnych, a także znacząco wzmocniło udział PŁ w rankingach międzynarodowych. W ciągu dwóch lat zwiększyła się realizacja innowacyjnych projektów edukacyjnych, organizacyjnych i promocyjnych o zasięgu międzynarodowym, dofinansowanych z różnorodnych źródeł zewnętrznych.  Wdrożony został innowacyjnych program studiów opartych na modelu flipped we współpracy z ekspertami z Harvard University, Massachusetts Institute of Technology i Olin College.

 

Konkurs LUMEN jest organizowany przez prestiżową instytucję doradczo-technologiczną PCG Academia we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich. W kapitule zasiadają wybitni przedstawiciele świata akademickiego, praktycy zarządzania oraz przedstawiciele biznesu.


Data dodania:2019-11-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Dr inż. Dorota Piotrowska odbiera dyplom laureata w Konkursie LUMEN

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE