75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy na PŁ klastrem edukacyjnymŁUD Politechniki Łódzkiej został zaproszony, jako partner, do realizacji kolejnego, międzynarodowego projektu ”PHERECLOS - Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling", koordynowanego przez Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu.

 

Spotkanie uczestników projektu PHERECLOS w Wiedniu, foto. Zsolf Marten

 

W ramach projektu powstanie sześć lokalnych klastrów edukacyjnych (ang. Local Education Clusters, LEC)w: Kuopio (Finlandia), Łodzi (Polska), Porto (Portugalia), Trieście (Włochy), Medellin (Kolumbia) oraz Wiedniu (Austria). ŁUD PŁ jest liderem łódzkiego LEC’u, skupiającego przede wszystkim szkoły oraz instytucje, które będą zapraszane do wspólnego działania przez dzieci.

 

- Klastry będą działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając w systemie edukacyjnym szkoły i inne podmioty, jak: uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne czy muzea - wyjaśnia dyrektor ŁUD w PŁ, Anna Janicka. - Będą inkubatorami umożliwiającymi dialog, podejmującymi działania między tymi organizacjami we wspólnych obszarach edukacji formalnej i poza formalnej. Ich działalność będzie dotyczyć wielorakich obszarów tematycznych, Mają angażować szkoły oraz badać i wdrażać różne koncepcje i podejścia dydaktyczne. Będą odgrywać fundamentalną rolę w uczeniu dzieci i młodzieży krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji, skupiając się m.in. na konkurencyjności i zrównoważonym rozwoju.


Głównymi odbiorcami prowadzonych przez Klaster działań będą dzieci i młodzież. To one mają nauczyć się umiejętności miękkich m.in. poprzez samodzielną organizację konferencji dotyczących rynku pracy w naszym regionie, ich potrzeb oraz możliwości w kontekście zawodów przyszłości. Drugą równolegle planowaną aktywnością są szkolenia dla nauczycieli, które będą dotyczyły nowoczesnych metod nauczania. Początek głównych działań planowany jest od września 2020 roku, jednak część jest już prowadzona.

 

Anna Janicka, dyr. ŁUD PŁ (od prawej) i Agnieszka Michałowska-Dudkiewicz podczas spotkania w Wiedniu, foto. Zsolf Marten

 

- Obecna sytuacja epidemiczna, a co za tym idzie nowa potrzeba edukacyjna, skłoniła nas do wprowadzenia dodatkowych działań, jakimi są szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania na odległość. Zaproponowaliśmy kilka szkoleń dot. aplikacji Microsoft Teams oraz Google Forms. W ciągu zaledwie kilku dni zgłosiło się 170 nauczycieli. W naszym projekcie docelowo może wziąć udział tyko 80 nauczycieli, ale szkolenia on-line przeprowadzimy dla wszystkich chętnych - dodaje Anna Janicka.


Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej swoją 14-letnią działalność budował na doświadczeniu jednego z pierwszych i największych w Europie Uniwersytetów dla Dzieci: Kinderuni w Wiedniu. ŁUD współpracował m.in. przy utworzeniu European Children's Universities Network EUCUNET oraz organizacji pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji uniwersytetów dziecięcych w 2013 roku. Brał również udział w wielu międzynarodowych projektach.

 

Projekt PHERECLOS otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”.

 


Data dodania:2020-05-19
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Anna Janicka, dyr. ŁUD PŁ (od prawej) i Agnieszka Michałowska-Dudkiewicz podczas spotkania w Wiedniu, foto. Zsolf Marten

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE