75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Zobacz jak pomagamy

2017-12-21

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Najczęściej proponowane formy pomocy: pomoc indywidualnego asystenta (dydaktycznego, transportowego) nowoczesne schodołazy większość budynków pozbawiona barier...
więcej
2017-12-21

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją słuchu

Najczęściej proponowane formy pomocy: pomoc tłumacza języka migowego podczas zajęć i laboratoriów indywidualne lektoraty z języka angielskiego systemy FM...
więcej
2017-12-21

Udogodnienia dla osób ze schorzeniami wzroku

Najczęściej proponowane formy pomocy: adaptacja materiałów edukacyjnych do wersji dostępnej dla osoby niewidomej i słabowidzącej odpowiednie pomoce dydaktyczne (taktylne,...
więcej
2017-12-21

Wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne

Najczęściej proponowane formy pomocy: konsultacje ze specjalistami zmiana sposobu zaliczania zajęć czy form udziału w zajęciach wydłużenie czasu zaliczeń,...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE