75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Transfer technologii

2018-01-12

Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej

Rzecznicy patentowi tworzący Sekcję Ochrony Własności Intelektualnej, przygotowują dokumentację zgłoszeniową, dokonują zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej powstałych w Uczelni oraz prowadzą postępowanie przed Urzędami Patentowymi w celu uzyskania praw wyłącznych.
więcej
2018-01-11

Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii

Do zadań CWGITT należy:  tworzenie systemu komercjalizacji wiedzy;  doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej;  współpraca z gospodarką;  ...
więcej

TRANSFER TECHNOLOGII

Politechnika Łódzka kreuje oraz wspiera przedsiębiorczość akademicką m.in. aktywnie angażując się w tworzenie i rozwijanie nowych firm innowacyjnych na bazie własności intelektualnej...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE