Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendium Ministra - studenci i doktoranci

2016-09-30

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów PŁ - rok akademicki 2016/2017

Ogólne informacje dot. stypendium ministra dla studentów na r. akadem. 2016/17.
więcej
2016-09-30

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów - rok akademicki 2016/2017

Ogólne informacje dot. stypednium ministra dla doktorantów na r. akadem. 2016/17.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE