Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Studia, praktyki i staże za granicą

STUDIA, PRAKTYKI I STAŻE ZA GRANICĄ 

Co roku kilkuset studentów PŁ, najwięcej wśród uczelni technicznych, wyjeżdża na zagraniczne uniwersytety. Tak intensywna wymiana została doceniona przez Narodową Agencję Programu Erasmus, która przyznała Politechnice Łódzkiej tytuł „Uczelnia przyjazna mobilności". 
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE