Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Staże

Terminy obligatoryjne

UWAGA-Wszyscy studenci zakwalifikowani na staże zobligowani są do dostarczenia 3 egzemplarzy umowy podpisanej przez firmy, oraz załącznika nr 4 ZUS ZUA do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem stażu.
więcej

Staże

Krótki opis
więcej

Staże

Kto może uczestniczyć w naszych stażach.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE