Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ

prof. Tomasz Czyszanowski podczas gry w squasha, fot. Adam  Zagajewski
2020-11-23

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: prof. Tomasz Czyszanowski

Prof. Tomasz Czyszanowski jest absolwentem fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ. Specjalizuje się w projektowaniu laserów półprzewodnikowych i struktur fotonicznych. Kieruje Zespołem Fotoniki w Instytucie Fizyki PŁ.

 

więcej
2020-11-20

Łódzkie Dni Informatyki już po raz 4.

Tegoroczne Łódzkie Dni Informatyki odbędą się w dniach 24 – 27 listopada br. Zapraszamy wszystkich do udziału – za aktywny udział w wykładach i warsztatach czekają cenne nagrody.

 

więcej
 Prof. J. Wojewoda podczas rejsu do Danii i Szwecji, fot. arch. prywatne
2020-11-02

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: prof. Jerzy Wojewoda

Prof. Jerzy Wojewoda jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PŁ (1980). Specjalizuje się w badaniach zachowania układów nieliniowych, szczególnie w drganiach układów mechanicznych.
 

więcej
Profesor Katarzyna Pernal z PŁ, fot. arch. prywatne
2020-10-19

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: prof. Katarzyna Pernal

Prof. Katarzyna Pernal jest absolwentką Wydziału Chemicznego PŁ. Specjalizuje się w metodach chemii kwantowej i obliczeniowej. Naukowo zajmuje się tworzeniem nowych metod teoretycznych i algorytmów obliczeniowych, które pozwalają przewidywać własności chemiczne i fizyczne cząsteczek, projektować nowe związki chemiczne i materiały.

 

więcej
Prof. Konrad Olejnik pod wodą,  fot. arch. prywatne
2020-10-05

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. PŁ

Konrad Olejnik, profesor PŁ, absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, specjalista w zakresie inżynierii i technologii papieru. Autor opatentowanej metody wytwarzania papieru o strukturze będącej jednocześnie nośnikiem informacji.

 

więcej
prof. Krzysztof Wojciechowski, fot. arch. prywatne
2020-09-21

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski - prof. PŁ

Dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski - prof. PŁ, absolwent Wydziału Chemicznego. Specjalista w zakresie chemii i technologii chemicznej. Zajmował się poszukiwaniem nowych lub modyfikacją budowy znanych barwników do barwienia włókien naturalnych i syntetycznych oraz problemami utylizacji barwników ze ścieków komunalnych zgodnie z wymogami ekologicznymi.

 

więcej

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE