Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2019-09-30

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ, wraz z załącznikami. na r. akadem. 2018/19

W załączeniu znajdują się dokumenty wraz z załącznikami.  
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – wysokość świadczeń

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akademickim 2018/2019.
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – procedury ustalania liczby stypendiów dla najlepszych studentów

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie: szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla najlepszych studentów.
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – terminy składania wniosków

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 5.06.2018r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku akademickim 2018/2019.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE