75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2018-09-30

Aneks z 4.09.2017 r. do Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów PŁ z 21.06.2017 r.

W załączniku  przedstawiamy Aneks z 4.09.2017 r. do Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów PŁ z 21.06.2017r wraz z załącznikiem nr 3. Aneks wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem 5.09.2017 r.  
więcej
2018-09-30

Stypendium dla najlepszych doktorantów PŁ w r. akadem. 2017/18

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/18.
więcej
2018-09-30

Terminy składania wniosków o stypendia dla studentów i doktorantów na r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku...
więcej
2018-09-30

KOMUNIKAT z 22.09.2017 r. dot. zmiany stawki za 1 ha przeliczeniowy

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 22.09.2017r. w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniającym stawkę za 1 ha...
więcej
2018-09-30

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów PŁ w r. akadem. 2017/18

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2018-09-30

Stypendium dla najlepszych studentów PŁ w r. akadem. 2017/18

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE