75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Opłaty za usługi edukacyjne w PŁ

2020-09-30

Komunikat w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne PŁ od cudzoziemców

Komunikat prorektora ds. kształcenia PŁ z 19 grudnia 2019 r. zmieniający załącznik nr 1 do Komunikatu 1/2019 prorektora ds. kształcenia PŁ z 13 czerwca 2019 r. ws. opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w r. akadem. 2019/20 pobieranych od cudzoziemców odbywających kształcenie na studiach I i II stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.  
więcej
2020-09-30

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne PŁ w r. akadem. 2019/20

W załączeniu znajduje się Uchwała z 24.04.2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne PŁ w r. akadem. 2019/20.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE