Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Opłaty za usługi edukacyjne w PŁ

Komunikat w sprawie wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne PŁ

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej...
więcej

Komunikat dot. zasad ustalania obniżonych opłat za usługi edukacyjne w PŁ i ich uiszczanie

Ogólne zasady dot. obniżania opłat za studia (usługi edukacyjne) w Politechnice Łódzkiej.
więcej

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne PŁ od cudzoziemców

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od cudzoziemców.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE