75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Opłaty za usługi edukacyjne w PŁ

2020-06-19

Komunikat w sprawie wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne PŁ w r.ak. 2020/21

W załączeniu znaduje się komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 18 czerwca 2020 r. oraz jego aneks w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej roku akademickim 2020/2021, pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
więcej
2019-06-13

Komunikat dot. szczegółowych zasad obliczania zwolnień z opłat i wnoszenia opłat w r. akadem. 2019/20

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej
2019-06-13

Komunikat ws. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne w PŁ w r. akadem. 2019/20

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej
2019-06-13

Komunikat prorektora ds. kształcenia PŁ ws. opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów cudzoziemców w r. akadem. 2019/20

W załączeniu znajduje się komunikat prorektora PŁ ds. kształcenia w sprawie opłat za usugi edukacyjne, pobieranych od studentów obcokrajowów. 
więcej
2013-07-12

Komunikat w sprawie wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne PŁ

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej...
więcej
2013-07-12

Komunikat dot. zasad ustalania obniżonych opłat za usługi edukacyjne w PŁ i ich uiszczanie

Ogólne zasady dot. obniżania opłat za studia (usługi edukacyjne) w Politechnice Łódzkiej.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE