Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Opłaty za usługi edukacyjne w PŁ

2020-09-30

Komunikat dot. szczegółowych zasad obliczania zwolnień z opłat i wnoszenia opłat w r. akadem. 2019/20

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej
2020-09-30

Komunikat ws. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne w PŁ w r. akadem. 2019/20

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej
2020-09-30

Komunikat prorektora ds. kształcenia PŁ ws. opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów cudzoziemców w r. akadem. 2019/20

W załączeniu znajduje się komunikat prorektora PŁ ds. kształcenia w sprawie opłat za usugi edukacyjne, pobieranych od studentów obcokrajowów. 
więcej

Komunikat w sprawie wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne PŁ

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej...
więcej

Komunikat dot. zasad ustalania obniżonych opłat za usługi edukacyjne w PŁ i ich uiszczanie

Ogólne zasady dot. obniżania opłat za studia (usługi edukacyjne) w Politechnice Łódzkiej.
więcej

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne PŁ od cudzoziemców

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od cudzoziemców.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE