Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kredyty studenckie

2017-07-31

Kredyty studenckie - ogólne zasady w r. akadem. 2016/17

W dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013).
więcej

Studenci będą mogli otrzymać wyższe kredyty studenckie

Na stronie MNiSW pojawiła się informacja dotycząca ...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE