Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kredyty studenckie

Kredyt studencki

Szczegółowe informacje nt. kredytów dla studentów i doktorantów uzyskać można w dziekanatach.    
więcej
2018-09-30

Umorzenie kredytu studenckiego - nowe zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Łódzkiej

W związku z nowym rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich zostały ustalone zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Łódzkiej na potrzeby wydawania zaświadczeń do umorzenia kredytu studenckiego.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE