Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kredyty studenckie

2017-07-01

Umorzenie kredytu studenckiego - zasady wyłaniania najlepszych absolwentów PŁ w roku akademickim 2016/2017

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18.05.2010 r. 5 % najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim może uzyskać umorzenie 20%...
więcej
2018-09-28

Umorzenie kredytu studenckiego - zasady wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich PŁ w roku akademickim 2016/17

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18.05.2010 r. 5 % najlepszych absolwentów studiów doktoranckich uczelni w danym roku akademickim może...
więcej
2017-07-31

Kredyty studenckie - ogólne zasady w r. akadem. 2016/17

W dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013).
więcej

Studenci będą mogli otrzymać wyższe kredyty studenckie

Na stronie MNiSW pojawiła się informacja dotycząca ...
więcej
2019-06-03

Kredyt studenci - konakt

Informacje na temat kredytu studenckiego można uzyskać w dziekanacie wydziału.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE