75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kredyty studenckie

Kredyt studencki

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich.    
więcej
2019-11-30

Umorzenie kredytu studenckiego - zasady wyłaniania najlepszych absolwentów PŁ

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PŁ, prorektor ds. studenckich, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego/samorządu doktorantów, w terminie do 31 grudnia ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w uczelni, w poprzednim roku akademickim, tj. 2017/2018.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE