Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kontakt

Sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym - kontakt

Kontakt:   Dział Spraw Studenckich ul. ks. Skorupki 10/12, pok. 104,  (tel. 42 631 20 33) e-mail. ...
więcej

Sprawy związane ze stypendiami oraz kredytem studenckim - kontakt

Informacje na temat pomocy materialnej można uzyskać w dziekanacie wydziału lub u działającej na wydziale komisji stypendialnej. Informacje na temat kredytu studenckiego...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE