75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Komunikaty uczelniane

2019-09-23

Komunikat prorektora ds. studenckich w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w r. akadem. 2019/20

Komunikat prorektora ds. studenckich z 19 września 2019 r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akademickim 2019/2020:  
więcej
2019-06-13

Komunikat dot. szczegółowych zasad obliczania zwolnień z opłat i wnoszenia opłat w r. akadem. 2019/20

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej
2019-06-24

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ na r. akadem. 2019/20

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 17.06.2019 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku akademickim 2019/20.  
więcej
2019-06-24

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w r. akadem. 2019/20 dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w PŁ

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 17.06.2019r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akademickim 2019/2020.  
więcej
2019-06-13

Komunikat ws. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne w PŁ w r. akadem. 2019/20

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej
2019-10-01

Aneks do komunikatu prorektora ds. studenckich PŁ w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez PŁ

Aneks z 30 września 2019 r. do komunikatu prorektora ds. studenckich PŁ z 11 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2019/2020.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE