75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Komunikaty Prorektora ds. studenckich

2020-09-30

Procedury ustalania liczby stypendiów rektora dla studentów w r. akadem. 2019/20

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 17.06.2019 r. w sprawie szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla studentów.
więcej
2020-09-30

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w r. akadem. 2019/20 dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w PŁ

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 17.06.2019r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akademickim 2019/2020.  
więcej
2020-09-23

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ na r. akadem. 2019/20

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 17.06.2019 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku akademickim 2019/20.  
więcej
2020-09-30

Komunikat prorektora ds. kształcenia PŁ ws. opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów cudzoziemców w r. akadem. 2019/20

W załączeniu znajduje się komunikat prorektora PŁ ds. kształcenia w sprawie opłat za usugi edukacyjne, pobieranych od studentów obcokrajowów. 
więcej
2020-09-30

Komunikat dot. szczegółowych zasad obliczania zwolnień z opłat i wnoszenia opłat w r. akadem. 2019/20

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej
2020-09-30

Komunikat ws. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne w PŁ w r. akadem. 2019/20

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE