Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Komunikaty Prorektora ds. studenckich

2018-09-30

Procedury ustalania liczby stypendiów dla najlepszych studentów w r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie: szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla najlepszych...
więcej
2018-09-30

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ...
więcej
2018-09-30

Terminy składania wniosków o stypendia dla studentów i doktorantów na r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku...
więcej
2018-06-30

Komunikat w sprawie wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne PŁ

W załączniku znajduje się kominikat prorektora ds. studenckich PŁ z 21 czerwca 2017 r. ws. opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez PŁ w roku akadem. 2017/18...
więcej
2017-10-27

Umorzenie kredytu studenckiego - zasady wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich PŁ w roku akademickim 2016/17

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18.05.2010 r. 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich uczelni w danym roku akademickim może uzyskać...
więcej
2018-09-30

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów PŁ – rok akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 26.06.2017 r. w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra za wybitne...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE