Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Komunikaty Prorektora ds. studenckich

2018-09-30

Wydłużenie wypłat stypendiów do 10 miesięcy

Komunikat prorektora PŁ ds. studenckich z 21.05.2018 r. w sprawie wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy znajduje się w załączniku.
więcej
2018-09-30

Procedury ustalania liczby stypendiów dla najlepszych studentów w r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie: szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla najlepszych...
więcej
2018-09-30

KOMUNIKAT z 22.09.2017 r. dot. zmiany stawki za 1 ha przeliczeniowy

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 22.09.2017r. w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniającym stawkę za 1 ha...
więcej
2018-09-30

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ...
więcej
2018-09-30

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach doktoranckich

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach doktoranckich zawiera załączony komunikat prorektora ds. studenckich PŁ.
więcej
2018-09-30

Terminy składania wniosków o stypendia dla studentów i doktorantów na r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE