Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Komunikaty Prorektora ds. studenckich

2019-06-30

Komunikat z 1.06.2016r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy...
więcej
2017-10-31

Komunikat Prorektora ds. studenckich w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego DS

Komunikat Prorekora ds. studenckich z 13.10.2016 roku w sprawie zawieszenia wykonania zapisu Regulaminu Porządkowego Domów Studenckich na Osiedlu Akademickim PŁ.  ...
więcej
2017-07-01

Komunikat Prorektora ds. edukacji PŁ z 8.07.2016 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów (stworzonych na potrzeby wydawania zaświadczeń uprawniających do umorzenia 20% kredytu studenckiego)

Komunikat Prorektora ds. edukacji PŁ z 8.07.2016 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów  Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2015/2016 stworzonych na...
więcej
2017-07-01

Komunikat Prorektora ds. edukacji PŁ z 8.07.2016 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich

Komunikat Prorektora ds. edukacji PŁ z 8.07.2016 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów...
więcej
2017-08-31

Komunikat Prorektora ds. edukacji z 13.06.2016 r. dot. opłat za usługi edukacyjne świadczone przez PŁ w r.akadem. 2016/17

Poniżej prezentujemy komunikat Prorektora ds. edukacji w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w r. akadem. 2016/17.
więcej
2017-09-30

Komunikat z 12.05.2016 dot. Regulaminu przyznawania stypednium doktoranckiego w PŁ od r.akadem. 2016/17

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania  stypendium doktoranckiego doktorantom Politechniki Łódzkiej można znaleźć w zakładce...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE