Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Komunikaty Prorektora ds. studenckich

2019-09-30

Komunikat ws. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne w PŁ w r. akadem. 2018/19

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – procedury ustalania liczby stypendiów dla najlepszych studentów

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie: szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla najlepszych studentów.
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – wysokość świadczeń

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akademickim 2018/2019.
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – terminy składania wniosków

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku akademickim 2018/2019.
więcej
2018-09-30

Wydłużenie wypłat stypendiów do 10 miesięcy

Komunikat prorektora PŁ ds. studenckich z 21.05.2018 r. w sprawie wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy znajduje się w załączniku.
więcej
2018-09-30

Procedury ustalania liczby stypendiów dla najlepszych studentów w r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie: szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla najlepszych...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE