75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Informacje dla prasy

Profesor Sławomir Wiak, rektor PŁ
2019-08-26

Prof. Sławomir Wiak ekspertem Stowarzyszenia Europejskich Uniwersytetów (EUA)

Prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej został wybrany do grona ekspertów European University Association (EUA). Ta prestiżowa organizacja skupia ponad 800 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów z 48 krajów europejskich. Jej działania odgrywają kluczową rolę w zakresie nauki, badań oraz innowacji w szkolnictwie wyższym. Ważnym głosem wpływającym na współpracę EUA z wieloma innymi organizacjami międzynarodowymi są grupy ekspertów.
więcej
2019-08-26

Finał 5. akcji Workcamp

W czwartek, 8 sierpnia, odbył się finał 5. edycji Workcamp Łódź 2019. W podsumowaniu udział wzięli m. in. prezydent miasta – Hanna Zdanowska, przedstawiciele Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przedstawiciele sponsorów oraz władz PŁ.  
więcej
2019-07-29

Nowy rozdział w kształceniu doktorantów – Politechnika Łódzka łamie schematy

Politechnika Łódzka stworzyła zupełnie nową koncepcję kształcenia doktorantów, powołując od roku akademickiego 2019/2020 Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską. Uczelnia przyjmując otwartą postawę wobec możliwości, jakie niesie za sobą reforma i kształcenie młodej kadry naukowo-badawczej, podjęła realną próbę wprowadzenia strukturalnych i głębokich zmian.
więcej
2019-07-17

Ambasadorzy PŁ w Ameryce Południowej wracają do swoich krajów

W czwartek 18 lipca 2019 roku młodzież z Argentyny i Brazylii zaprezentuje efekty swoich prac prowadzonych w czasie szkoły letniej „TUL Study Camp” zorganizowanej w Centrum Kształcenia Międzynarodowego-IFE.
więcej
2019-07-17

Efektywnie dla środowiska i lokalnej gospodarki - Łódzki Klaster Fala Energii rozpoczyna działalność

Veolia Energia Łódź S.A. wraz z Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchamia Łódzki Klaster Fala Energii. Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być w głównej mierze: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.
więcej
2019-07-16

Łódzki Klaster Fala Energii rozpoczyna działalność

Veolia Energia Łódź wraz z Aqua Park Łódź, Politechniką Łódzką oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchamia Łódzki Klaster Fala Energii.
więcej

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE