Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Informacje dla prasy

2019-07-29

Nowy rozdział w kształceniu doktorantów – Politechnika Łódzka łamie schematy

Politechnika Łódzka stworzyła zupełnie nową koncepcję kształcenia doktorantów, powołując od roku akademickiego 2019/2020 Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską. Uczelnia przyjmując otwartą postawę wobec możliwości, jakie niesie za sobą reforma i kształcenie młodej kadry naukowo-badawczej, podjęła realną próbę wprowadzenia strukturalnych i głębokich zmian.
więcej
2019-07-17

Ambasadorzy PŁ w Ameryce Południowej wracają do swoich krajów

W czwartek 18 lipca 2019 roku młodzież z Argentyny i Brazylii zaprezentuje efekty swoich prac prowadzonych w czasie szkoły letniej „TUL Study Camp” zorganizowanej w Centrum Kształcenia Międzynarodowego-IFE.
więcej
2019-07-17

Efektywnie dla środowiska i lokalnej gospodarki - Łódzki Klaster Fala Energii rozpoczyna działalność

Veolia Energia Łódź S.A. wraz z Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchamia Łódzki Klaster Fala Energii. Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być w głównej mierze: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.
więcej
2019-07-16

Łódzki Klaster Fala Energii rozpoczyna działalność

Veolia Energia Łódź wraz z Aqua Park Łódź, Politechniką Łódzką oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchamia Łódzki Klaster Fala Energii.
więcej
2019-07-09

Uhonorowany przez WIPO

Dr inż. Adam Rylski z Politechniki Łódzkiej został odznaczony prestiżowym Złotym Medalem WIPO - Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wyróżnienie to otrzymał w czasie międzynarodowej wystawy wynalazków zorganizowanej w Dolinie Krzemowej w Kalifornii (USA).  
więcej
2019-07-04

Ameryka Południowa w PŁ

Już w najbliższy poniedziałek (8 lipca 2019 roku) w Politechnice Łódzkiej rozpocznie się szkoła letnia „TUL Study Camp” dla młodych ludzi pochodzących z rodzin polonijnych z Ameryki Południowej.
więcej

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE