Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Fakty i liczby

PŁ W LICZBACH

Dane liczbowe o Politechnice Łódzkiej oraz najważniejsze informacje o uczelni.   Rok założenia - 1945 Liczba profesorów - 247 Liczba nauczycieli akademickich -  1 368 Liczba studentów - 17 874 Liczba studentów na studiach stacjonarnych - 14 478 Liczba pracowników - 2 841 Liczba kierunków studiów  -  45 Liczba absolwentów w roku 2015 - 3 460 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich - 677 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 669   Dane dot. pracowników na  27.09.2016;  dane dot. studentów na 30.11.2016 wg. GUS oraz dane dot. studiów doktoranckich i podyplomowych  na 31.12.2016 wg. GUS.    
więcej

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE