Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Dokumenty dla doktorantów,

Regulamin studiów doktoranckich (III stopnia) w Politechnice Łódzkiej

Regulamin studiów doktoranckich (III stopnia) w Politechnice Łódzkiej znajduje się w załączniku.
więcej
2018-09-30

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach doktoranckich

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach doktoranckich zawiera załączony komunikat prorektora ds. studenckich PŁ.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE