75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

BON koordyantorzy wydziałowi

2017-11-07

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że w Politechnice Łódzkiej zostali powołani Wydziałowi Koordynatorzy ds. Osób Niepełnosprawnych:   W-1. Wydział Mechaniczny ...
więcej

Menu główne

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE