Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Aktualności Sekcji Transferu Technologii

2017-03-30

PŁ laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności +”

Politechnika Łódzka znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności +”, którzy otrzymają z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności w zakresie komercjalizacji.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE