Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Aktualności

2018-10-01

Nabór partnerów

Ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucji Pośredniczącej dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460, ze zm.).  
więcej
2018-10-16

Dzień informacyjny – energia, środowisko, materiały dla energii i przemysł procesowy

16 października 2018 roku odbędzie się dzień informacyjny programu Horyzont2020 dotyczący konkursów z następujących obszarów: energia, materiały dla energii i przemysł procesowy, środowisko. 
więcej
2018-09-25

EIT Awareness Day - zaproszenie na konferencję

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz  Europejski Instytut Technologii (EIT) w Budapeszcie organizują 25 września EIT Awareness Day w Warszawie.  
więcej
2018-10-12

Spotkanie brokerskie Nuclear Physics Innovation, warsztaty Nuclear Physics Research-Technology Coaction

Wydarzenie odbędzie się 11-12 października 2018 r. w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE