Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Aktualności

2020-06-01

Granty ERC – wsparcie dla naukowców

Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk oferuje naukowcom ze wszystkich polskich jednostek naukowych wszechstronną pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów ERC.  
więcej
2017-05-25

3. konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) oraz Ministerstwem Gospodarki i Energii...
więcej
2017-03-31

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

Nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund otwarto 1 września.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE