75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Liceum Politechniki Łódzkiej uczy najlepiejInstytut Badań Edukacyjnych (IBE) przygotował raport z wynikami edukacyjnej wartości dodanej (EWD) uczniów liceów. Najwyższe wskaźniki w regionie łódzkim uzyskało Publiczne Liceum PŁ, już po raz kolejny.

 

Stanowisko do symulacji lotów w pracowni Newton Room w Liceum PŁ, fot. Jacek Szabela

 

PLO PŁ uzyskało najlepsze wyniki z zarówno z przedmiotów ścisłych: matematyczno-przyrodniczych wskaźnik EDW - 6,5, jak również nauk humanistycznych - 3,4. Badanie polega na porównaniu wyników oceny wiedzy ucznia przychodzącego do szkoły i kończącego edukację egzaminem maturalnym. Dzięki tym statystykom można ustalić, jak skutecznie uczą poszczególne szkoły.

 

Dodatnie EDW oznacza ponadprzeciętną efektywność nauczenia i wskazuje, jak duże postępy zrobili uczniowie podczas nauki w liceum. Tegoroczny raport IBE przygotowano w oparciu o wyniki egzaminów z lat 2017-2019. Według fachowców jest on najbardziej obiektywną oceną pracy szkoły.

 

Publiczne Liceum PŁ (PLO PŁ) zajmuje również pierwsze miejsce w województwie łódzkim w Rankingu Liceów 2019 organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Wśród liceów w Polsce zajmuje 18. miejsce.

 

Na sukcesy Publicznego Liceum PŁ składa się wiele czynników. Przede wszystkim bardzo dobre, nowoczesne zaplecze naukowe i grono świetnych nauczycieli. Szkołą od początku istnienia, czyli od 2007 roku, zarządza dyrektor Tomasz Kozera.


Data dodania:2019-12-16
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Stanowisko do symulacji lotów w pracowni Newton Room w Liceum PŁ, fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE