75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Laureatka Sonatiny z PŁDr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej otrzymała grant w konkursie Sonatina organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

 

Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapaz PŁ, lauretka konkursu NCN -SonatinaLauratka konkursu pracuje w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej PŁ. Otrzymane z NCN  dofinansowanie pozwoli jej na realizację projektu związanego z badaniami ludzkiego białka – stabiliny -2, które ma znaczący udział w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych zachodzących w ludzkim organizmie.

 

- Głównym powodem podjęcia badań nad stabiliną-2 jest jej znaczący udział w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych, np. w nowotworzeniu i w dostarczaniu leków do komórek, oraz jej związek z dietą i cukrzycą. Białko to występuje na powierzchni komórek wyściełających naczynia krwionośne w wątrobie, węzłach chłonnych i innych organach. Jest to tak zwany receptor „zmiatacz”, który rozpoznaje różne cząsteczki krążące w krwioobiegu i „zmiata” je do wnętrza komórek - wyjaśnia dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa z PŁ.


Według autorki projektu ostatnie odkrycia naukowe pokazały, że stabilina-2 transportuje do komórek m.in. krótkie fragmenty DNA, które mogą być stosowane w terapiach genowych. Dostarczanie aktywnych cząsteczek do komórek, jest wciąż wielkim wyzwaniem dla medycyny. Podczas opracowywania terapii powinny zostać poznane także działania uboczne.

     
Przyznany grant  pozwoli także lauretce na sfinansowanie zagranicznego stażu w Instytucie Biologii Strukturalnej w Helmholtz Zentrum München w Niemczech.

 

Więcej w biuletynie informacyjnym PŁ - Życie Uczelni.


Data dodania:2020-09-09
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE