75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Laureaci Programu LIDER z PŁNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki X konkursu w ramach Programu LIDER. Wśród laureatów jest troje młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej, którzy otrzymają w sumie ponad 4 mln zł na zbudownie zespołu badawczego i prowadzenie innowacyjnych projektów.

 

Innowacyjne technologie

Dr inż. Piotr Reorowicz z Wydziału Mechanicznego, otrzyma 1 387 481 zł na prowadzenie badań na temat: Przewidywania skutków zabiegów wewnątrznaczyniowych poprzez spersonalizowaną analizę numeryczną.


Dr inż. Katarzynie Nawrotek z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska przyznano 1 199 500  zł na realizację projektu: Automatyczne urządzenie do wytwarzania spersonalizowanych implantów do regeneracji obwodowej tkanki nerwowej.


Mgr inż. Mateusz Kujawinski, doktorant z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, otrzyma 1 499 125  zł na opracownie Systemu współpracy robotów heterogenicznych opartego na aktywnej dystrybucji zasobów energetycznych.

 

W X konkursie Proramu LIDER finansowanie otrzymały w sumie 42 projekty na łączną kwotę  prawie 60 mln zł.

 

Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.


Data dodania:2019-08-23
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
tlo

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE