Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Laureaci Konkursu na stypendia naukoweZnamy nazwiska tegorocznych stypendystów, wyłonionych w VIII edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. Decyzją Kapituły Konkursu wybrano rekordową liczbę 16 laureatów, spośród 55 zgłoszeń przesłanych z Wydziałów PŁ. 
 

PŁ: laureaci konkursu na stypendia naukowe

 

Wśród stypendystów najwięcej, bo aż sześciu, studiuje na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA), po trzech na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (BAIŚ), dwóch na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji (ZIP) i po jednym na  Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (IPOŚ) oraz Wydziale Chemicznym. Aż połowa z nich kształci się w językach obcych na IFE. 

 

Lista laureatów: 

 

Piotr Ładoński - Wydział EEIA, IFE 
Mikołaj Woźniak - Wydział EEIA, IFE  
Tomasz Burzyński - Wydział Mechaniczny, IFE 
Michał Pieprzowski - Wydział EEIA, IFE  
Łukasz Pokrzywka - Wydział ZIP, IFE 
Paweł Rogowski - Wydział EEIA 
Marcin Tomasz Błaszczyk - Wydział IPOŚ 
Wojciech Śmiechowicz - Wydział Mechaniczny, IFE 
Marta Strzałka - Wydział BAIŚ 
Marta Zielińska - Wydział BAIŚ 
Dominik Damian Malinowski - Wydział ZIP 
Stanisław Michał Puławski - Wydział EEIA  
Adam Kuzański - Wydział EEIA, IFE 
Julia Mejer - Wydział BAIŚ 
Michał Tarkowski - Wydział Mechaniczny, IFE 
Karolina Beton - Wydział Chemiczny 

 

Stypendyści to młodzi naukowcy, którzy są współautorami patentów lub wzorów użytkowych. Często angażują się w projekty wspierające młodzież ze szkól średnich. Mają również na swoim koncie nagrody w prestiżowych, branżowych konkursach. Więcej szczegółów o dokonaniach laureatów na stronie www.fundacja.p.lodz.pl i w Biuletynie Informacyjnym PŁ - Życie Uczelni.  
 

W tej edycji, stypendia w wysokości 5 000 złotych ufundowały: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (6 stypendiów), ICT Polska Centralna Klaster (3), przedsiębiorstwo Wielton (2) oraz po jednym stypendium Łódzka Agencję Rozwoju Regionalnego, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, firmę Textilimpex, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa i Fundacja Politechniki Łódzkiej.

 

Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa, organizacja gali wręczenia stypendiów VIII edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej, nie będzie możliwa. 

 


Data dodania:2020-11-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
I Dom Studenta PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE