75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki z PŁNarodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki tegorocznych konkursów. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej otrzymają z konkursów OPUS i SONATA ponad 4,5 mln zł na prowadzenie innowacyjnych badań.
 

Logo NCNNa 18. konkurs OPUS do NCN  wpłynęły 2133 wnioski. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 350 projektów o wartości prawie 460 mln, w tym cztery z Politechniki Łódzkiej:

 

  • prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, Wydział Mechaniczny  - Drgania nieliniowe połączonych samowzbudnych oscylatorów ze wzbudzeniem parametrycznym/auto-parametrycznym i nieidealnymi źródłami energii,
  • prof. dr hab. inż. Maria Kotełko, Wydział Mechaniczny - Implementacja teorii załomów plastycznych do szacowania nośności struktur cienkościennych poddanych obciążeniom złożonym,
  • prof. dr hab. inż. Maria Dems, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - Analiza wpływu technologii wytwarzania wysokoobrotowych silników elektrycznych małej mocy w celu udoskonalenia ich modeli analitycznych,
  • prof. dr hab. inż. Katarzyna Dorota PernalWydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - Zmiana paradygmatu dla silnej korelacji elektronowej w chemii kwantowej.

Na 15. konkurs SONATA złożono 990 wniosków. Finansowanie otrzymało 158 projektów na kwotę 130 mln zł, w tym dwa z Politechniki Łódzkiej:

 

  • dr Dawid Dudkowski, Wydział Mechaniczny - Stany chimeryczne i chimero-podobne w sieciach sprzężonych oscylatorów z ruchomym podparciem,
  • dr inż. Mariola Maria BłaszczykWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - Bezinwazyjne wprowadzanie emulsyjnych nośników substancji bioaktywnych do struktur skórnych.

Konkurs SONATA ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania. 

 

Żródło: Narodowe Centrum Nauki


Data dodania:2020-05-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Laboratorium

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE